Rreth nesh

Ndërmarrja e projektimeve dhe montimeve Termo është një ndër ndërmarrjet e para kosovare që ofron shërbime në lëminë e sistemeve termoteknike si:

Ngrohje qendrore
Klimatizim
Ventilim
Energji solare
Instalime për derivate


 
 

NPM Termo
fillimisht ishte ndërmarrje që punonte në objekte individuale të banimit, por me kalimin e kohës dhe me rritjen e kërkesave filloj punët edhe në objekte tjera, si:

Objekte kolektive të banimit,
Shkolla
Spitale,
Restorante,
Qendra tregtare,
Etj.
 
© Copyrigh 2008 - 2012 NPT TERMO ® All Rights Reserved. Developed by: Luan Matoshi